NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI - HỌC GÌ? Ở ĐÂU?LÀM GÌ?
Kinh tế đối ngoại tiếng Anh là International Economics là ngành học về các tương tác kinh tế giữa các quốc gia như thương mại quốc tế. Nó một cách chính, kinh tế đối ngoại liên quan đến việc trao đổi, giao dịch thương mại giữa các quốc gia. 1.Các kiến thức bạn sẽ có được...
Đọc tiếp
CHÚNG TA CÓ THỰC SỰ ĐANG HỌC TRÁI NGÀNH???
Hẳn những bạn sinh viên sẽ có ít nhất một lần tự đặt cho mình câu hỏi: “Không biết mình có đang học trái ngành không?”. Và rồi người thì cứ cố gắng học tiếp, người cho rằng mình không hợp và từ bỏ. Những hoang mang đó đến từ đâu?Là vì học không hiểu? Không...
Đọc tiếp