Cách chúng ta học là một chủ đề được đề cập trong hàng ngàn cuốn sách và bài báo được viết về chủ đề này từ hàng trăm quan điểm khác nhau. Một phần đặc biệt, nhưng rất lớn và nền tảng của lĩnh vực liên quan tới chủ đề này là phong cách học tập.

Không phải ai cũng đồng ý về một định nghĩa chung về phong cách học tập. Một số người thích coi nó là một phần của nhận thức và trí nhớ tổng thể, một số người coi nó là một phần của nhận thức và hiểu biết của con người, và một số người coi nó như một "dòng" hiểu biết hoặc quá trình thu thập thông tin của con người.

Tất cả người học không giống nhau. Người học có nhiều kích cỡ, hình dạng và từ nhiều nền văn hóa. Ngoài ra, kinh nghiệm trong quá khứ và phương pháp học tập hiện tại của họ có thể khá khác nhau. Ngoài sự khác biệt về nền tảng hoặc văn hóa nói chung, một số người thích xử lý thông tin qua văn bản, trong khi những người khác muốn hỗ trợ trực quan và hình ảnh. Một số người thích xử lý thông tin một cách cá nhân, trong khi những người khác thích làm việc theo nhóm. Một số nắm bắt thông tin bằng trực giác và nhanh chóng, trong khi những người khác thích nhìn thấy một con đường tuần tự mạnh mẽ và thời gian để suy ngẫm và phản ứng. Cuối cùng, điều duy nhất bạn có thể nói chắc chắn là mỗi cá nhân học theo cách riêng của họ.

Bảng câu hỏi về Phong cách học tập chỉ đơn giản giúp các cá nhân hiểu được sở thích tương đối của họ khi họ tìm hiểu và quản lý tốt hơn quá trình chuyển giao của họ trong tương lai.

Nó nhằm mục đích giúp xác định sở thích chung của mọi người, hoặc xu hướng học tập tự nhiên, có thể nằm ở đâu. Mặc dù điều này khác xa với một khoa học chính xác, nhưng quan điểm đơn giản là khi chúng ta càng có thể hiểu về cách chúng ta nhận thức thông tin mới hoặc học tập mới, việc chuyển giao học tập của chúng ta sẽ càng tốt và thành công hơn. Điều này có nghĩa là sử dụng toàn bộ não của chúng ta để tìm hiểu, như quá trình được minh họa trong sơ đồ ở trang tiếp theo.

Hãy nhớ rằng:

∙ Đây không phải là một bài kiểm tra.

∙ Không có câu trả lời đúng hay sai.

Tham khảo bài đánh giá mẫu tại đây!

Phối hợp tất cả cùng nhau – Tạo điều kiện chuyển giao học tập

  • Một điều đơn giản trong bản kết quả này là nếu mỗi cá nhân hiểu được quy trình học tập chung cũng như biết được các điểm mạnh và điểm yếu, xu hướng và sở thích cá nhân, họ sẽ dễ dàng điều chỉnh toàn bộ cách tiếp cận của họ trong việc học và xây dựng kiến thức cho bản thân. Một số cá nhân có thể vẫn muốn có nhiều thông tin hơn những gì chúng tôi có thể đề cập ở đây. Khao khát hiểu thêm về các cách học tập là bước đầu tiên để xác định "công thức" học tập hiệu quả cho bản thân trong tương lai.

  • Một khi mức độ hiểu biết của bạn về chủ đề này đủ rộng và sâu như những gì bạn muốn, thì bước tiếp theo sẽ là xem xét mức độ suy nghĩ này phù hợp hoặc liên quan đến bạn như thế nào, điều gì ít hấp dẫn hoặc có thể không áp dụng được cho tất cả mọi thứ. Điều này có nghĩa là bạn phải xem xét tất cả bốn giai đoạn trong Bảng câu hỏi về Phong cách học tập và kết quả trong tất cả mười thang điểm phụ một cách cẩn thận.

  • Bởi vì hầu hết các lý thuyết và nghiên cứu về phong cách học tập đều dựa trên kết quả trung bình và tổng quát của các nhóm lớn người cung cấp, ngay cả các khái niệm đã được tiếp thu và chấp nhận có thể cần phải được sửa đổi để mang lại cho bạn hiệu quả nhất có thể. Việc điều chỉnh các khái niệm này để phản ánh chính xác hơn cách mọi người học hoặc thích được giảng dạy riêng là bước tiếp theo hướng tới hiệu quả và khả năng áp dụng.

  • Hy vọng một số khái niệm về phong cách học tập sẽ được các  cá nhân quan tâm hoặc đưa vàothử nghiệm. Triển khai một số cách tiếp cận và hoạt động được đề xuất là bước cuối cùng trong việc phát triển công thức phù hợp cho một cá nhân sử dụng và đạt được lợi ích trong tương lai. Ở một khía cạnh nào đó, chính sự hiểu biết của chúng ta chính là sự cân nhắc quan trọng nhất trong việc quản lý hành trình học tập của mỗi người trong tương lai.ACET: What is your learning style? - ACET Ireland

Bản báo cáo này cung cấp đầy đủ thông tin về từng loại hình trong bốn loại phong cách học tập của bạn. Bây giờ bạn đã có một chân dung học tập thực sự giúp bạn thấy hiểu về các mô thức học tập độc đáo duy nhất của bạn.

Có rất nhiều gợi ý cho từng phần trong bốn phần của báo cáo này, trình bày những cơ hội để bạn ứng dụng các thông tin có giá trị này. Hãy thực hiện các bước hành động tiếp theo cần thiết để cải thiện trong từng phương pháp học tập cụ thể quan trọng nhất đối với bạn và với sự thành công của bạn.

Đừng cất bản báo cáo này lên giá sách hay cất trong tủ. Bạn có cơ hội để sử dụng những thông tin này mở ra hội thoại ý nghĩa với những người khác và cải thiện cách thức bạn họ tập thông tin mới. Hãy sử dụng báo cáo này như một công cụ tham khảo. Nó chứa rất nhiều thông tin và không thể thấu hiểu toàn bộ chỉ sau một lần đọc.

Hãy vui vẻ thực hiện những thay đổi nhỏ theo cách mà bạn tham gia, diễn giải, liên quan và thấu hiểu tài liệu mới này và ngay lập tức trải nghiệm kết quả cải thiện. Bạn sẽ ngạc nhiên một cách thú vị!

Tham khảo bài đánh giá mẫu tại đây!

 

 
 

Đăng ký tư vấn