Chương trình Quản Lý Du lịch- Khách sạn Quốc tế tại AIHM Thái Lan
DU HỌC CHUYỂN TIẾP THỤY SỸSỰ LỰA CHỌN TINH TẾ VÀ TIẾT KIỆMNGÀNH QUẢN LÝ DU LỊCH KHÁCH SẠN  Chương trình Quản Lý Du lịch- Khách sạn Quốc tế tại AIHM Thái LanThời gian: 3.5 nămChương trình đào tạo giảng dạy 100% bằng tiếng Anh Thực tập 1 năm ~ 2 học kỳLịch khai giảng 2021: 19/04 & 30/08Hạn...
Đọc tiếp