KỸ NĂNG VIẾT TỔNG KẾT CUỐI NĂM CHO CHÍNH MÌNH
Có thể trong công việc bạn cũng đã phải viết những bản báo cáo năm, về các dự án bạn thực hiện, hoặc về những gì bạn đã học được cho bản thân. Nhưng đừng vì thế mà bỏ qua một bản tổng kết năm của chính bạn, dành cho chính bạn nhé. Bởi vì...
Đọc tiếp