CHÚNG TA CÓ THỰC SỰ ĐANG HỌC TRÁI NGÀNH???
Hẳn những bạn sinh viên sẽ có ít nhất một lần tự đặt cho mình câu hỏi: “Không biết mình có đang học trái ngành không?”. Và rồi người thì cứ cố gắng học tiếp, người cho rằng mình không hợp và từ bỏ. Những hoang mang đó đến từ đâu?Là vì học không hiểu? Không...
Đọc tiếp