NGÀNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT - XU HƯỚNG VIỆC LÀM
Trong những năm gần đây, việc chăm lo phát triển giáo dục cho các trẻ em khuyết tật, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ ngày càng được quan tâm. Giúp các em có thể hoà nhập, tự chăm lo và đóng góp cho xã hội hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần phát...
Đọc tiếp
31 VỊ TRÍ LÀM VIỆC NGÀNH MARKETING
Khám phá sự đa dạng và sự phong phú của ngành marketing từ những công việc tưởng chừng như kỹ thuật đến những vai trò sáng tạo, mỗi vị trí đều đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp, xây dựng, thúc đẩy và bảo tồn thương hiệu. Dù bạn là một người yêu...
Đọc tiếp
CHỌN NGHỀ NGHIỆP NÊN THEO LÝ TRÍ HAY CẢM XÚC
Bạn cho rằng đi trên hoa thì có gì mà không tốt? Ai mà chẳng thích sống dễ dàng, ổn định nhưng rồi khi dễ dàng quá lại hoá thở than? Nghe thật vô lý vì làm gì có chuyện đang sướng mà không chịu, rõ là đứng núi này trông núi nọ. Nếu thật...
Đọc tiếp