CHỌN PHONG CÁCH HỌC TẬP CHO CON THEO VAK
Phong cách VAK là gì?VAK là viết tắt lần lượt của Visual (Thị giác), Auditory (Thính giác), Kinesthetic (Vận động), đó là 3 kênh tiếp nhận kiến thức cơ bản nhất của con người. Thông qua cả 3 kênh này, con người đều ghi nhận được kiến thức, nhưng với đặc trưng riêng của bộ não...
Đọc tiếp