HỌC NGÀNH THƯƠNG MAI ĐIỆN TỬ (E.COMMERCE)  RA LÀM GÌ?
Sau đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi hành vi mua hàng của con người. Mọi người hiện nay đang có xu hướng mua bán hàng online. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của ngành thương mại điện tử, mở ra nhiều cơ hội mới cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn...
Đọc tiếp