07 CÔNG VIỆC MÀ AI CHƯA THỂ THAY THẾ CON NGƯỜI
Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), ngày càng có nhiều nhân sự lo ngại về viễn cảnh sẽ bị thay thế bởi AI. Tuy nhiên, dưới đây là một số ngành nghề mà công nghệ chưa thể thay thế con người trong tương lai gần. Hãy cùng KeySkills điểm...
Đọc tiếp