SUMMER TOUR AUSTRALIA 2020
Chương trình trải nghiệm học tập và văn hoá tại Úc dành cho học sinh lứa tuổi từ 10 - 17, học sinh có thể lựa chọn điểm đến Sydney hoặc Melbourne.
Đọc tiếp