DU HOC ĐỊNH CƯ NEW ZEALAND NĂM 2024  (P.2)
Định cư New Zealand theo diện tay nghề cao (Skilled Migrant Category Resident Visa)Để đánh giá tính hợp lệ của bạn, chính phủ New Zealand đã thiết lập một hệ thống tính điểm, được phân bổ theo các tiêu chí sau:Tiêu chí                        ĐiểmKhả năng việc làm60...
Đọc tiếp