THÔNG TIN TUYỂN SINH 2024 (P.1)
Những trường Đại học đầu tiên đã thông báo về phương án tuyển sinh 2024.Tính đến thời điểm hiện tại, một số trường ĐH đã tiếp tục thông báo về phương án tuyển sinh cho năm 2024. So với năm ngoái, nhiều trường có điểm mới trong tuyển sinh, thí sinh cần lưu ý. Học viện...
Đọc tiếp
05 NGỘ NHẬN DỄ MẮC KHI CHỌN NGÀNH NGHỀ
Nếu bây giờ bạn chọn một ngành học và sau đó bạn nhận ra ngành đó không hợp với bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có những bạn sinh viên đã bỏ học ngay sau một kỳ học đầu tiên tại trường đại học và quyết định năm sau thi lại, chọn ngành khác....
Đọc tiếp