HỌC BỔNG SEED CANADA GIÀNH CHO SINH VIÊN ASEAN 2023-2024
Học bổng SEED ( Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development) là học bổng được tổ chức nhắm hướng đến đối tượng sinh viên quốc tế hiện đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học Đông Nam Á, có nhu cầu học tập và nghiên cứu ngắn hạn tại Canada.Học bổng được tổ...
Đọc tiếp