Trắc nghiệm “ Sở thích nghề nghiệp theo Holland”

Công cụ trắc nghiệm “Sở thích nghề nghiệp theo Holland” được xây dựng trên nền tảng lý thuyết đặc tính nghề của tiến sĩ John Holland, đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia từ những năm 60 và tại Việt Nam hơn 10 năm qua. Công cụ trắc nghiệm “Sở thích nghề nghiệp theo Holland” giúp người sử dụng bắt đầu tìm hiểu về đặc tính nghề nghiệp của mình qua sở thích tự nhiên. Nhờ kiến thức này mà người sử dụng sẽ từ từ nối được vào sự hiểu biết thế giới nghề nghiệp để ra quyết định nghề nghiệp phù hợp nhất cho bản thân tại từng thời điểm.

Tác giả Holland (1985) đã phân tích 6 nhóm đặc tính nghề qua sự khác biệt rõ nét về sở thích, năng lực, nhận thức và giá trị của cá nhân. Cụ thể:

  1. Sở thích: đề cập đến việc cá nhân ưa thích các nghề nghiệp hoặc tình huống thuộc nhóm mà họ có thể tham gia vào các hoạt động ưa thích và tránh các hoạt động ở nhóm đối lập.

  2. Năng lực: nói về việc sử dụng năng lực của nhóm ưa thích để giải quyết các vấn đề trong công việc và trong các hoàn cảnh khác.

  3. Nhận thức: kể đến việc tự nhận xét bản thân là cá nhân có các đặc tính gắn liền với nhóm ưa thích.

  4. Giá trị: coi trọng các thành tựu liên quan đến nhóm ưa thích.

Xin hãy nhớ rằng công cụ này (cũng như các công cụ khác) chỉ đóng vai trò trợ giúp chứ không bao giờ làm thay hoặc cho chúng ta một đáp án rõ ràng và chắc chắn.

Holland, J. (1985). Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Tác giả: Nhóm công cụ sở thích nghề nghiệp theo Holland – Phoenix Ho, Khuong Le, Uyen Dang

LÀM TRẮC NGHIỆM 

- Trắc nghiệm dành cho ba mẹ quan sát con

- Trắc nghiệm từ 15-22t

-Trắc nghiệm từ 23t

Đăng ký tư vấn