MBTI (Myers-Briggs Type Indication) - trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs Type là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. 

Làm trắc nghiệm MBTI  ngoài việc được phân loại tính cách theo 16 nhóm của phương pháp Myers-Briggs thì các dữ liệu thông tin sẽ được tổng hợp để đưa ra xu hướng nghề nghiệp phù hợp nhất với bạn.

Cùng test MBTI để hiểu tính cách bản thân qua bài test bên dưới bạn nhé! 

Kết quả hình ảnh cho mbti

Đăng ký tư vấn