HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ANH – CHEVENING NĂM HỌC 2023/2024
Học bổng chính phủ Anh – Chevening năm học 2023/2024 chính thức mở đơn. Chevening là học bổng toàn phần dành cho bậc học Thạc sỹ của Chính phủ Anh. Chevening tìm kiếm những ứng viên có tố chất và tiềm năng lãnh đạo, có nhiệt huyết mang lại những sự thay đổi tích cực cho...
Đọc tiếp