TỔNG HỢP CÁC HỌC BỔNG DU HỌC IRELAND
1. Ireland Fellowships ProgrammeĐây là học bổng được nhiều bạn quan tâm nhất. Trước năm 2019, học bổng này thường được biết đến là Học bổng IDEAS. Từ năm 2020, Đại sứ quán Ireland không còn Học bổng IDEAS nữa, mà chỉ thông báo về Học bổng Ireland Fellowships Programme.Trong niên khoá 2023, Học bổng...
Đọc tiếp