HỌC BỔNG DU HỌC ĐỨC
Học bổng du học Đức là một phần thưởng của chính phủ Đức dành cho các bạn học sinh, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi.Để có đủ điều kiện xét học bổng du học, ngoài thành tích học tập nổi trội,...
Đọc tiếp
5 đại học tốt nhất Đức năm 2020
Giữa tháng 9, Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng các trường tốt nhất của Đức năm 2020. Bảng xếp hạng dựa trên 13 tiêu chí, nhóm theo năm lĩnh vực: đào tạo (chiếm 30% số điểm), nghiên cứu (30%), trích dẫn (30%), hiện diện quốc tế (7,5%) và nguồn thu từ hợp tác với doanh...
Đọc tiếp