CHIẾN LƯỢC DÀNH CHO BÀI LUẬN PHỤ 650, 500 VÀ 150 TỪ
Khi apply du học Mỹ, ngoài bài luận cá nhân (personal statement), bạn cần nộp thêm một (hoặc một số) bài luận phụ, đặc biệt là khi đăng ký vào các trường có xếp hạng cao. Trái với suy nghĩ rằng bài luận phụ chỉ là “câu hỏi ngắn” (short answer) để nhà trường hiểu...
Đọc tiếp