Mỹ là một trong những điểm đến du học thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất thế giới nhờ nguồn học bổng đa dạng từ chính phủ tới phi chính phủ hay từ chính các trường Đại học. Cùng KeySkills tìm hiểu về 6 học bổng du học Mỹ có giá trị lớn từ 50-100% học phí và toàn phần học phí cùng các chi phí ăn ở, phụ phí khác. Những học bổng này thường mang tính cạnh tranh cao nên các bạn hãy tham khảo thật kỹ các tiêu chí và chuẩn bị hồ sơ thật tốt nhé!

1. Trường: University of Minnesota, Twin Cities

Giới thiệu học bổng: Global Excellence Scholarships – Học bổng Xuất sắc Toàn cầu dựa trên thành tích học tập

Nhằm khuyến khích các sinh viên quốc tế tiềm năng có nguyện vọng học tập tại đại học Minnesota, trường đảm bảo cung cấp cho các sinh viên quốc tế xuất sắc học bổng trị giá từ 10.000, 15.000 đến 25.000 USD, phụ thuộc vào hồ sơ thành tích của sinh viên.

Thí sinh đủ điều kiện ứng tuyển: Sinh viên nộp thành công hồ sơ nhập học vào kỳ nhập học tháng 9 hằng năm tại Đại học Minnesota

Cách thức đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế năm nhất hoàn thành đơn đăng ký nhập học trước thời hạn 01 tháng 01 sẽ được xem xét cho Học bổng Xuất sắc Toàn cầu. Trường không yêu cầu đơn xin học bổng riêng biệt.

Thời hạn nộp hồ sơ: Kỳ nhập học tháng 9/2023: 01 tháng 01, 2023

2. Trường: Michigan State University

Giới thiệu học bổng: International Tuition Grant 

- Trợ cấp học phí dành cho sinh viên quốc tế được trao cho những sinh viên quốc tế năm nhất có hồ sơ cạnh tranh cao. Học bổng dao động từ 18.000, 21.000 hoặc 25.000 USD mỗi năm trong tám học kỳ (4 năm học). Việc xem xét Trợ cấp Học phí Quốc tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kết quả học tập, hoạt động ngoại khóa, bài luận, trình độ tiếng Anh và sự đa dạng về địa lý. 

Học bổng có tính cạnh tranh cao và mức Tài trợ Học phí Quốc tế cao nhất thường được giới hạn cho các sinh viên thuộc nhóm 5%.

Thí sinh đủ điều kiện ứng tuyển: Sinh viên nộp thành công hồ sơ nhập học vào kỳ nhập học tháng 9 hằng năm tại Đại học Michigan

Cách thức đăng ký: Những sinh viên nộp đơn vào MSU sẽ được ưu tiên xem xét trước ngày 1 tháng 12. Những sinh viên nộp đơn sau ngày 1 tháng 12 cũng có thể đủ điều kiện nếu quỹ học bổng vẫn còn. 

Thời hạn nộp hồ sơ: Kỳ nhập học tháng 9/2023: 31 tháng 3, 2023

Ngoài ra, Đại học Michigan còn trao học bổng #Youarewelcomehere với giá trị 25.000 USD/năm.

3. Trường: Temple University

Giới thiệu học bổng: Merit Scholarships – Học bổng dựa trên thành tích cho sinh viên quốc tế

Nhằm khuyến khích các sinh viên tiềm năng có nguyện vọng học tập tại đại học Temple, trường đảm bảo cung cấp cho các sinh viên quốc tế xuất sắc học bổng trị giá từ 2.000 USD đến 100% học phí, phụ thuộc vào hồ sơ thành tích của sinh viên.

Thi sinh đủ điều kiện ứng tuyển: Sinh viên nộp thành công hồ sơ nhập học vào kỳ nhập học tháng 9 hằng năm tại Đại học Temple

Cách thức đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế năm nhất hoàn thành đơn đăng ký nhập học trước thời hạn 18 tháng 03 sẽ được xem xét. Trường không yêu cầu đơn xin học bổng riêng biệt.

Thời hạn nộp hồ sơ: Kỳ nhập học tháng 9/2023: 18 tháng 3, 2023

Ngoài ra, Đại học Temple còn trao học bổng #Youarewelcomehere với giá trị 20.000 USD/năm. Hạn nộp hồ sơ: ngày 01 tháng 02 hằng năm. 

4. Trường: Northeastern University

Giới thiệu học bổng: Merit Scholarships – Học bổng dựa trên thành tích cho sinh viên quốc tế

Nhằm khuyến khích các sinh viên tiềm năng có nguyện vọng học tập tại đại học Northeastern, trường đảm bảo cung cấp cho các sinh viên quốc tế xuất sắc học bổng trị giá từ 10.000 - 28.000 USD, phụ thuộc vào hồ sơ thành tích của sinh viên.

Thi sinh đủ điều kiện đăng kýSinh viên nộp thành công hồ sơ nhập học vào kỳ nhập học tháng 9 hằng năm tại Đại học Northeastern

Cách thức đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế năm nhất hoàn thành đơn đăng ký nhập học trước thời hạn 01 tháng 01 sẽ được xem xét. Trường không yêu cầu đơn xin học bổng riêng biệt. 

Thời hạn nộp hồ sơ: Kỳ nhập học tháng 9/2023: 01 tháng 01, 2023

5. Trường: Clark University

Giới thiệu học bổng: Presidential Scholarships 

– Học bổng Hiệu trưởng được trao cho khoảng năm sinh viên mỗi năm, Học bổng này là một giải thưởng danh giá dành cho những sinh viên có thành tích học tập và tiềm năng lãnh đạo giúp họ đứng đầu trong nhóm ứng viên của Clark. Giá trị học bổng gồm toàn bộ học phí, ăn ở trong khuôn viên trường trong cả bốn năm.

Thi sinh đủ điều kiện đăng ký: Sinh viên nộp thành công hồ sơ nhập học vào kỳ nhập học tháng 9 hằng năm tại Đại học Clark

Cách thức đăng ký: Ứng viên nộp hai bài luận học bổng bổ sung trước ngày 1 tháng 2 (Kỳ hạn nộp đơn thường). Những ứng viên nộp đơn kỳ sớm (Early Action và Early Decision) xin học bổng sau ngày 1 tháng 12 nhưng trước ngày 1 tháng 2 sẽ nhận được thông báo về tình trạng học bổng của họ vào tháng 3.

Thời hạn nộp hồ sơ: Kỳ nhập học tháng 9/2023: 15 tháng 01, 2023

6. Trường: Miami University

Giới thiệu học bổng: Merit Scholarships – Học bổng dựa trên thành tích cho sinh viên quốc tế

Nhằm khuyến khích các sinh viên tiềm năng có nguyện vọng học tập tại đại học Miami, trường đảm bảo cung cấp cho các sinh viên quốc tế xuất sắc học bổng trị giá từ 1.000 - 34.000 USD, phụ thuộc vào hồ sơ thành tích của sinh viên.

Thí sinh đủ điều kiện đăng ký: Sinh viên nộp thành công hồ sơ nhập học vào kỳ nhập học tháng 9 hằng năm tại Đại học Miami

Cách thức đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế năm nhất hoàn thành đơn đăng ký nhập học trước thời hạn 01 tháng 02 sẽ được xem xét. Sinh viên nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 12 được ưu tiên xét học bổng. Trường không yêu cầu đơn xin học bổng riêng biệt.

Thời hạn nộp hồ sơ: Kỳ nhập học tháng 9/2023: 01 tháng 02, 2023

Ngoài ra, Đại học Miami còn trao học bổng #Youarewelcomehere với giá trị ít nhất 50% học phí mỗi năm.  Hạn nộp hồ sơ: ngày 01 tháng 12 hằng năm.

Học bổng #Youarewelcomehere

Giới thiệu học bổng: #YouAreWelcomeHere là một chiến dịch truyền thông xã hội và học bổng nhằm khẳng định rằng các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ rất đa dạng, thân thiện, an toàn và cam kết phát triển sinh viên. Hơn 400 cơ sở và tổ chức tham gia đang truyền đạt thông điệp bằng các tuyên bố, ảnh, video, sự kiện, v.v. có sự tham gia của sinh viên, giảng viên và nhân viên. Vào năm 2019, hơn 50 tổ chức cung cấp học bổng #YouAreWelcomeHere lần đầu tiên, để giúp nhiều sinh viên đạt thành tích cao hơn nữa có thể học tập tại Hoa Kỳ.

Thí sinh đủ điều kiện đăng ký: Hãy bắt đầu bằng cách xem trang học bổng để biết danh sách các trường cao đẳng và đại học tham gia hiện đang cấp học bổng. Yêu cầu và thời hạn học bổng khác nhau giữa các tổ chức. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các trường Đại học để biết về yêu cầu riêng của họ.

Sau khi xác định trường bạn nằm trong danh sách học bổng, hãy kiểm tra xem mình có đủ tiêu chuẩn nộp xét học bổng không nhé:

  • Ứng viên là sinh viên quốc tế năm thứ nhất trong bất kỳ lĩnh vực học tập / chuyên ngành nào của một trường cao đẳng hoặc đại học tham gia. Người nộp đơn quốc tế là một cá nhân có quốc tịch ở một quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ và cũng không có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ thường trú.

  • Ứng viên thể hiện sự quan tâm và chủ động trong việc thúc đẩy học tập và trao đổi giữa các nền văn hóa.

  • Ứng viên đáp ứng các tiêu chí nhập học và tuân thủ thời hạn tại mỗi trường cao đẳng hoặc đại học. Thông tin chi tiết sẽ khác nhau giữa các trường.

  • Ứng viên phải hoàn thành đơn xin học bổng YAWH và một bài luận 500-1000 từ hoặc một đoạn video dài từ hai đến năm phút * trả lời câu hỏi sau:

  “Hãy cho chúng tôi biết về kỹ năng lãnh đạo của bạn trong trường học hoặc cộng đồng của bạn và cách bạn dự định tiếp tục áp dụng kỹ năng lãnh đạo của mình tại cơ sở giáo dục Hoa Kỳ mà bạn đang đăng ký.”

(nguồn: Tổng hợp - Hotcourse)

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại đây


........................................

* Quý phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm và cần tư vấn thêm thông tin chi tiết liên quan đến tâm lý, hướng nghiệp, du học các nước, học bổng, visa,... Xin vui lòng để lại thông tin bên dưới. Các chuyên viên của KEYSKILLS sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất.
*Địa chỉ: Lầu 5, 74C Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
*Hotline: 096 269 1068 - 086 611 6068 (zalo/viber)
*Fanpage: KeySkills ; English for Career; Ba mẹ ơi, con chọn nghề gì? ; Cha mẹ đồng hành cùng con chọn nghề tương lai

 

Đăng ký tư vấn