Bài thi thử IELTS

IELTS viết tắt cho International English Language Testing System, tạm dịch là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

- IELTS là cuộc thi kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới cho mục đích học tập, làm việc và định cư với hơn hai triệu thí sinh dự thi.

- Phân loại: IELTS Học thuật (IELTS Academic) và IELTS Tổng quát (IELTS General

- Hình thức: Thi giấy hoặc trên máy tính

- Link thi thử IELTS: