Đối tượng

👉Học sinh

👉Sinh viên

👉Người đi làm

👉Gia đình (ba mẹ và con)

Chương trình tư vấn

✔️Tâm lý học đường

✔️ cao Sức khỏe tinh thần trong nghề nghiệp.

✔️Hướng nghiệp

✔️Chuyển đổi và phát triển nghề nghiệp.

✔️Du học

✔️Các chương trình mentoring hướng dẫn nghiên cứu khoa học, viết luận, thư động lực, xây dựng profile,  hồ sơ học bổng, hồ sơ ứng tuyển tìm việc ấn tượng cá nhân hóa.

Phương pháp

❌Nói KHÔNG với lý thuyết suông

✔️70% thực hành, trải nghiệm

✔️30% Lý thuyết, hướng dẫn

Công cụ

Các bài đánh giá xu hướng tính cách/năng lực/sở thích nghề nghiệp/EQ/Phong cách học tập/Động lực có bản quyền từ AS TEST- Mỹ

📑DISC for KID

📑SDISC 

📑EIQ

📑Learning style

📑Motivators

📑Sinh trắc vân tay

Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm phát triển bản thân, trải nghiệm NGHỀ và nâng cao kỹ năng thành công, cơ hội nghề nghiệp

✔️Học sinh-Sinh viên (năm 1-2): KeySkills Hunter – 2 tháng (gắn link KeySkills hunter)

✔️Sinh viên (từ năm 3)– Người đi làm: Mentorlink - 3 tháng (gắn link mentorlink)

✔️Các chương trình lab tour tại các trường ĐH và viện nghiên cứu

 

 

Đăng ký tư vấn