Chúng tôi là KeySkills, các chuyên gia Giáo dục và Hướng nghiệp của chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên hành 

trình HIỂU MÌNH để HIỂU NGHỀ và ĐỊNH VỊ GIÁ TRỊ BẢN THÂN, bạn sẽ:

️🎯 Được định hướng - nâng cao hoàn thiện toàn diện từ tâm lý, đam mê nghề nghiệp, lộ trình học tập và kỹ năng sinh tồn.

️🎯 Được hướng dẫn - rèn luyện từng kỹ năng cụ thể trong quá trình thực hiện hồ sơ du học.

️🎯 Được hỗ trợ luyện và sửa những lỗi sai về các kỹ năng viết, phát âm trong tiếng Anh, Phần Lan, Ý, Đức Nhật,...

️🎯 Cùng các đặc quyền khác giúp hoàn thiện bản thân bạn trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn sàng nắm bắt cơ hội thành công.

Đăng ký tư vấn