Đại sứ quán Việt Nam là cơ quan đại diện cho Việt Nam tại các quốc gia mà VN thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Đại sứ quán VN có trách nhiệm bảo vệ công dân Việt Nam đang gặp vấn đề tại quốc gia sở tại.

1. Đại sứ Việt Nam tại Hungari kiêm nhiệm An-ba-ni

Địa chỉ Đại sứ Việt Nam tại Hungari: 1062 Delibab U.29, Budapest, Hungary
Điện thoại Đại sứ Việt Nam tại Hungari: (36-1) 342 5583, 9922
Fax Đại sứ Việt Nam tại Hungari: (36-1) 342 8798
Email Đại sứ Việt Nam tại Hungari: su_quan@elender.hu

2.  Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: Resorowa 36. 02-956-Warsaw
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: +48-22-6516098/50; +48-22-6516093
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: +48-22-6516095
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: vnemb.pl@mofa.gov.vn
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: - 5 giờ; Mùa đông: - 6 giờ

3. Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri: Thokoly u. 41, Budapest H-1146
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri: 36-1-3425583/ 3429922/ 3433837
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri: 36-1-3528798
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri: vp-budapest@mofa.gov.vn
- Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa hè : -5 giờ ; Mùa đông : -6 giờ.

4. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: Nassauplein 12, 2585 EB The Hague.
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: +31-70-3648917/+31-70-3644300/+31-64-1779885
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: (31-70) 3648656
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan: Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa hè: - 5 giờ; Mùa đông: - 6 giờ.

5. Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan: +358-9-6229900/5626302
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan: +358-9-62299022
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan: vietnamfinland@gmail.com hoặc vnemb.fi@mofa.gov.vn
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: - 4 giờ (mùa hè) và – 5 giờ (mùa đông)

6. Đại sứ quán Việt Nam tại Séc

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc: Plzenska 2578/214 Praha 5 –Novy Smichov 150 00, Czech Republic.
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Séc: +420-257211540/+420-257211791
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Séc: +420-257211792
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Séc: dsqvietnamcz@yahoo.com
- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: -5giờ; Mùa đông: -6giờ.

7. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển: Orby Slottsvag 26, 12571 Alvsjo
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển: +46-08-5562 1095/1077/1071
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển: +46-08-5562 1080
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển: vnemb.se@mofa.gov.vn
- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: -5giờ; Mùa đông: -6giờ.

8. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha: Calle Segre No5, 28002 Madrid
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha: +34-91-5102867
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha: +34-91-4157067
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha: vnemb.es@mofa.gov.vn
- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: -5giờ; Mùa đông: -6giờ.

9. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo: Felix Mottl-Str. 20A-1190 Vienna.
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Áo: +43-1-3680755 /+43-1-3680755/21
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Áo: +43-1-3680754
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Áo: embassy.vietnam@aon.at; vnemb.at@mofa.gov.vn
- Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa hè: - 5 giờ; Mùa đông: - 6 giờ.

10. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức: Elsenstrasse 03, 12435 Berlin-Treptow
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức: +49-30-53630108/+49-1718387246
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Đức: +49-30-53630200
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Đức: sqvnberlin@t-online.de; vnemb.de@mofa.gov.vn

  • 10.1 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Phrăng-phuốc (Đức)

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Phrăng-phuốc (Đức): Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt/M
Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Phrăng-phuốc (Đức): +49-69-79533650/+49-69-71675039
Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Phrăng-phuốc (Đức): +49-69-795336511
Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Phrăng-phuốc (Đức): tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn/ gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn
- Giờ địa phương so với Việt Nam : Mùa hè : - 5 giờ; Mùa đông : - 6 giờ

11. Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch kiêm nhiệm Ai-xơ-len

Địa chỉ Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch kiêm nhiệm Ai-xơ-len: Gammel Vartov Vej 20 Hellekup, Copenhagen, Denmark.
Điện thoại Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch kiêm nhiệm Ai-xơ-len: (45-3) 918 3932
Fax Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch kiêm nhiệm Ai-xơ-len: (45-3) 918 4171
Email Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch kiêm nhiệm Ai-xơ-len: embvndk@hotmail.com

12. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh: +44-2079371912/2075652214/+44-2079375628
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Anh: +44-2075653853
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Anh: vanphong@vietnamembassy.org.uk
- Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa hè: - 6 giờ; Mùa đông: - 7 giờ.

13. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bun-ga-ri

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bun-ga-ri: Phố Jetvarka, No 1, Sofia 1113
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bun-ga-ri: +359-2-9632609/9632743
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bun-ga-ri: +359-2-9633658

Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa đông: -5 giờ; Mùa hè: -4 giờ.

14. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ: 01 Boulevard Gesnesneeral Jacques, 1050 Bruxelles
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ: +32-(0)2-3792737
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ: +32-(0)2-3749376
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ: vnemb.brussels@skynet.be
- Giờ địa phương so với Việt Nam : Mùa hè : - 5 giờ; Mùa đông : - 6 giờ.

15. Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a : 156 Via di Bravetta – 00164 Roma - Italia.
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a: +39-06-6160726/66162504
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a: +39-06-66157520
Email Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a: vnemb.it@mofa.gov.vn
- Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa hè: - 5 giờ; Mùa đông: - 6 giờ.

16. Đại sứ quán Việt Nam tại Xô-phi-a (Bungari)

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Xô-phi-a (Bungari): Ul. Jetvarka No 1
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Xô-phi-a (Bungari): (359-2) 963 3658
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Xô-phi-a (Bungari): (359-2) 963 3742
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Xô-phi-a (Bungari): vsqbul@sf.icn.bg

17. Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy: 21 St. Olavsgate, 0165 Oslo, Norway
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy: +47-2- 2203300
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy: +47-2-2203301
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy: vietnamnorway@gmail.com
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -5 giờ (Mùa hè); -6 giờ (Mùa đông)

18. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp: 62 Rue Boileau - 75016 Paris
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp: +33-01-44146400
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp: +33-01-45243948
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp: vnparis.fr@gmail.com; vnemb.fr@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với Việt Nam : - Mùa hè: - 5 giờ; - Mùa đông: - 6 giờ.

19. Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni: 35 C.A. Rosetti,Sector.2, Bucharest
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni: +40-21-3110756
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni: +40-21-213121626
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni: bucharest@mofa.gov.vn
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -4 giờ

20. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ: Schlösslistrasse 26, 3008 Berne
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ: +41-31-3887878/ 3887882
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ: +41-31-3887879
Email: vietsuisse@bluewin.ch
- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: - 5 giờ; Mùa đông: - 6 giờ.

21. Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na: Tovarna, 51A, Kiev 01103
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na: +380-44-2845739
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na: +380-44-2845542
Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn
- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: -4giờ; Mùa đông: -5giờ.

22. Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Denmark.
Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch: +45-39182629/+45-39646190
Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch: +45-39184171
Email Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch: embvndk@mofa.gov.vn
- Giờ địa phương so với Việt Nam: - 6 giờ.


........................................

* Quý phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm và cần tư vấn thêm thông tin chi tiết liên quan đến tâm lý, hướng nghiệp, du học các nước, học bổng, visa,... Xin vui lòng để lại thông tin bên dưới. Các chuyên viên của KEYSKILLS sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất.
*Địa chỉ: Lầu 5, 74C Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
*Hotline: 096 269 1068 - 086 611 6068 (zalo/viber)
*Fanpage: KeySkills ; English for Career; Ba mẹ ơi, con chọn nghề gì? ; Cha mẹ đồng hành cùng con chọn nghề tương lai

 

Đăng ký tư vấn